W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

ć zadaniem najbardziej ekscytującym, ale ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i regulacji przepisów dotyczących gospodark

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? bdo sprawozdanie

Wiele krajów wprowadza coraz surowsze przepisy

Czy warto wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach do końca 2024 Wysłanie sprawozdania dotyczącego odpadów do bazy danych może nie być zadaniem najbardziej ekscytującym, ale ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i regulacji przepisów dotyczących gospodark