palnik na olej zużyty

Ogrzewanie spalinowe

Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobaczpalnik na olej zużyty .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty